Garde solo

Fem Panders

Solo garde junioren 1e divisie

Trainsters: 
Ilse Lamers, Mandy Jans & Demi van Gaal

 

Noor van Vlissingen

Solo garde junioren 1e divisie

Trainsters:
Ilse Lamers, Mandy Jans & Demi van Gaal 

 

Lisa Lamers

Solo garde junioren ere-divisie

Trainsters:
Ilse Lamers, Mandy Jans & Demi van Gaal

Wieteke Kromhout

Solo garde hoofdklasse ere-divisie 

Trainsters:
Ilse Lamers, Mandy Jans & Demi van Gaal

Garde groepen 

Devotion

Garde polka minioren 1e divisie

Trainster:
Nina van den Elzen, Denise Troost & Sophie Lamers

Motion

Garde polka junioren

Trainsters:
Mandy Jans, Bo van der Linden en Ilse Lamers

Show modern

Flame
Show modern minioren

Trainsters: 
Demi van Gaal & Myrthe van den Besselaar

Fire

Show modern junioren 

Trainsters:
Bo van der Linden & Dwenn Abels

Reflex

Show modern hoofd ere-divisie

Trainster:
Kimberly van den Besselaar

Show duo & karakter 

Dwenn Abels & Nouk Nabuurs - The darkside of the factory
Show duo hoofd ere-divisie 

Trainsters: 

Nina van den Elzen, Jessica Hendriks & Kimberly van den Besselaar 

Beauty and the beast
Show karakter jeugd ere-divisie
Trainsters: 
Kimberly van den Besselaar, Dwenn Abels, Denise Troost & Myrthe van den Besselaar